Naturais

Recursos para investigar e repasar Ciencias Naturais.

Plantas


  MINI ATLAS XEOBOTÁNICO DE GALICIA


https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1287646965/contido/Miniatlas/index.html


ECOSISTEMAS

A FragaANIMAIS

Aves

Guía de aves da Sociedade Española de Ornitoloxía (SEO Bird Life).

https://www.seo.org/listado-aves-2/?cmbOrden=1&cmbPresencia=1&cmbIdioma=gal&cmbFamilia=1869&letra=A
 


Peixes

Fichas de recoñecemento das especies pesqueiras do mercado galego


https://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/pdfs/Especies_pesqueiras.pdf


Fauna Ibéricahttps://www.faunaiberica.org/

 

Plásticos no mar 

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario